ozonowanie

szpitali, przychodni, weterynarii

Ozonowanie placówek służby zdrowia

Ozonowanie to szybka i bardzo skuteczna metoda sterylizacji. Z uwagi na wysoką mobilność ozonatorów oraz brak konieczności stosowania drażniących i szkodliwych odczynników chemicznych, metoda znajduje bardzo szerokie zastosowanie w mieszkaniach prywatnych i placówkach użyteczności publicznej, żłobkach, przedszkolach i szkołach, miejscach pracy oraz placówkach medycznych. Możliwe jest zatem ozonowanie szpitali, przychodni zdrowia, a nawet gabinetów weterynaryjnych.

Ozonowanie może być z powodzeniem stosowane praktycznie w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. Może być ono zatem wykorzystywane przez osoby prywatne, jak i instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Warto wiedzieć, że ozonowanie pomieszczeń prowadzi do degradacji szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym bakterii, wirusów, alergenów, pleśni, grzybów oraz ich przetrwalników. Jest zatem wysoce skutecznym procesem sterylizacji. Ponadto, ozonowanie jest wydajnym sposobem mającym na celu zniwelowanie nieprzyjemnych zapachów. Co ważne proces ich nie maskuje, tak jak większość dostępnych na rynku odświeżaczy powietrza, lecz skutecznie usuwa.

Cel ozonowania

Głównym celem ozonowania jest dezynfekcja, czyli tak zwana dekontaminacja pomieszczeń i przedmiotów, deakaryzacja, czyli usuniecie znajdujących się w danej przestrzeni alergenów wziewnych i kontaktowych oraz deodoryzacja, czyli trwałe usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Jak wspomniano powyżej, ozonowanie skutecznie niszczy chorobotwórcze patogeny, w postaci bakterii, wirusów i grzybów, ogranicza ilość alergenów oraz zmniejsza ryzyko występowania chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, reakcji alergicznych oraz astmy.

Zastosowanie ozonowania

Z uwagi na wszechstronność ozonowania, proces ten może być przeprowadzony zarówno wewnątrz budynków, jak i na przykład w samochodach. Można zatem sterylizować skutecznie sterylizować szpitale, przychodnie, mieszkania, przedszkola czy hotele. Ponadto, urządzenia ozonujące są wykorzystywane podczas dezynfekcji wody, na przykład w przypadku miejskich czy domowych basenów, jak również podczas uzyskiwania wody zdatnej do picia. W tym przypadku proces poprawia smak, barwę i jakość mikrobiologiczną wody. Ozonowanie może również służyć usuwaniu zabrudzeń i patogenów chorobotwórczych z powierzchni owoców, warzyw i mięs. Degraduje ono pozostałości pestycydów oraz stosowane antybiotyki.

Ozonowanie szpitali i innych placówek medycznych

Ozonowanie przychodni lekarskich oraz oddziałów szpitalnych służy nie tylko poprawie jakości powietrza, ale ma również ściśle medyczne zadanie. Ozon ma zdolność do degradowania szerokiego spektrum drobnoustrojów chorobotwórczych, a więc w znacznym stopniu ogranicza ryzyko rozprzestrzenia się wielu chorób zakaźnych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w placówkach medycznych, w których prawdopodobieństwo rozwoju tego typu infekcji jest ponadprzeciętne. Ozonowanie szpitali sprzyja zatem ograniczaniu ryzyka rozwoju chorób oraz poprawia bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i zatrudnionego w placówkach personelu medycznego i niemedycznego. Ponadto, w wielu przypadkach zasadne jest również ozonowanie weterynarii, z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Ozonatory

Ozonowanie zawsze powinno być przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń wysokiej jakości. Muszą one podlegać regularnym kontrolom skuteczności działania oraz stanu technicznego. Nieprawidłowo stosowane ozonatory powietrza lub wody mogą okazać się nie tylko mało skuteczne, lecz również wykazywać działanie niepożądane. Należy bowiem pamiętać o tym, że poszczególne urządzenia cechuje różnorodny sposób wytarzania ozonu. Technologia może być ona oparta na przykład na płytkach ceramicznych. Takie rozwiązanie jest dość awaryjne i może być szkodliwe. Podczas pracy urządzenia powstają znaczne ilości wodorotlenku azotu, który może uszkadzać urządzenia elektroniczne czy inne wyposażenie pomieszczeń. Ponadto, powietrze powstające w wyniku działania tego typu urządzeń może mieć działanie uczulające dla człowieka. Ozonatory, których praca oparta jest na działaniu lamp są mniej podatne na negatywne działanie nadmiernej wilgoci i kurzu oraz bezpieczniejsze w działaniu.