ozonowanie

biur, szkół, przedszkoli i żłobków

Ozonowanie pomieszczeń - skuteczny i bezpieczny rodzaj sterylizacji

Ozonowanie pomieszczeń to bardzo skuteczna metoda, która ma na celu unieszkodliwienie potencjalnie znajdujących się tam drobnoustrojów chorobotwórczych. Metoda cechuje się wysoką skutecznością działania oraz szerokim spektrum zastosowania. Możliwe jest bowiem nie tylko ozonowanie biur, ale również ozonowanie szkół, przedszkoli i żłobków.

Ozonowanie pomieszczeń

Jak wspominano powyżej, ozonowanie to działanie mające na celu poprawę komfortu użytkowania pomieszczeń oraz zmniejszenie ryzyka ekspozycji na negatywnie działających na organizm ludzki alergenów oraz mikroorganizmów mogących powodować różnorodne infekcje zarówno o podłożu bakteryjnym, jak i wirusowym i grzybicznym.

Ozonowanie pomieszczeń a koronawirus

Warto podkreślić, że ozonowanie przedszkoli i żłobków, szkół, pomieszczeń biurowych i innych przeznaczonych na stały pobyt dużych skupisk ludzkich jest bardzo skuteczną metodą walki z pandemią koronawirusa. Ozon w odpowiednim stężeniu ma zdolność degradacji komórek wirusa i zmniejszania jego zakaźnego potencjału. Warto podkreślić fakt, że skuteczne działanie gazu dotyczy patogenów znajdujących się w powietrzu, jak i na różnorodnych powierzchniach i przedmiotach. Tego typu zabieg polecany jest zarówno w przypadku działania profilaktycznego, mającego na celu obniżenie ryzyka pojawienia się zakażenia, jak również w sytuacji, w której obecność cząstek wirusa w danym pomieszczeniu została już potwierdzona. Wówczas ozonowanie jest pożądanym rodzajem sterylizacji pomieszczeń, na przykład po przebytej kwarantannie.

Ozonowanie pomieszczeń, a inne drobnoustroje i alergeny

Ozonowanie szkół, żłobków i przedszkoli poza wymienionym działaniem przeciwwirusowym, przyczynia się również do ogólnej poprawy jakości stanu powietrza w pomieszczeniach. Ozon jest bowiem gazem, który ma zdolność do skutecznego pochłaniania przykrych zapachów, degradacji alergenów oraz neutralizowania patogenów chorobotwórczych, takich jak: bakterie, wirusy inne niż COVID-19 oraz zarodników pleśni i grzybów. Czynniki te mogą podrażniać górne i dolne drogi oddechowe i prowadzić do rozwoju lub zaostrzenia epizodów alergicznych i astmy.

Ozonowanie pomieszczeń - przebieg

Proces ozonowania wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, który z dużą skutecznością zamienia cząsteczki tlenu znajdującego się w powietrzu w ozon. Taki ozonator działa bardzo efektywnie, a do pełnego procesu sterylizacji pomieszczenia wystarcza zaledwie kilka godzin. Czas pracy urządzenia zależy między innymi od wielkości pomieszczenia, stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz jakości stosowanego sprzętu.

Ozonowanie pomieszczeń - bezpieczeństwo

Z uwagi na fakt, że ozonowanie to metoda, która nie wymaga stosowania drażniących i szkodliwych środków chemicznych, takich jak na przykład detergenty, może być ona z powodzeniem stosowana w przypadku wszelkiego rodzaju pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, w tym żłobków, przedszkoli oraz szkół. Ponadto, ozonowanie pomieszczeń znajduje zastosowanie w miejscach publicznych, takich jak na przykład: placówki medyczne, hotele, budynki administracji publicznej, siłownie, kluby fitness, hale przemysłowe i magazynowe oraz autobusy, tramwaje, a nawet mieszkania prywatne. Należy jednak pamiętać o tym, że stopień skuteczności oraz bezpieczeństwo podejmowanych działań zależy przede wszystkim od profesjonalizmu podmiotu wykonującego sterylizację. Pracownicy firmy powinni zatem dysponować przede wszystkim dobrej jakości sprzętem, który podlega okresowej weryfikacji skuteczności pracy oraz kontroli jego stanu technicznego. Ponadto, osoby te muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń oraz duże doświadczenie i przeszkolenie. Należy podkreślić, że jedynie połączenie tych wszystkich wymienionych powyżej elementów gwarantuje szybkość pracy oraz jej wysoką skuteczność i bezpieczeństwo, zarówno w stosunku do osób ją wykonujących, jak również tych, które mają zająć miejsce w pomieszczeniu po jego ozonowaniu. Proces wymaga zazwyczaj nakładów sięgających około kilkuset złotych w przeliczeniu na pojedyncze pomieszczenie, ale w tym wypadku nie warto oszczędzać i wybierać tanie, lecz mało wiarygodne firmy. Wysoka cena ozonowania zależy przede wszystkim od klasy urządzenia i jego wysokiego kosztu zakupu oraz od kubatury danego pomieszczenia.